Logo ZSP w Rogowie Opolskim
Dzisiaj jest 16.01.2021 
Strona główna Adresy ZSP
Godzina 12:37:43
Aktualności
Informacje o ZSP Nr3
Komunikaty szkolne
Kronika Szkoły
Koła zainteresowań
Osiągnięcia
Historie szkół
Z życia przedszkoliW Publicznej Szkole Podstawowej w Rogowie Opolskim, w latach 2010 -2013 realizowany jest projekt;

„ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”

Zajęcia odbywają się na trzech poziomach:

1.W klasie I - dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

„Klik – chcę dobrze czytać i pisać”

Zajęcia rozwijają w dzieciach większą samodzielność, pewność siebie, wiarę we własne możliwości oraz wdrażają do systematycznej pracy. Dzieci utrwalały poznane literki, doskonaliły umiejętności czytania i pisania, usprawniały percepcję wzrokową oraz słuchową, i dzięki temu nie pogłębiały się ich niepowodzenia szkolne. Na zajęciach oprócz gier, zabaw, PUSów, korzystano z programów multimedialnych „Porusz umysł – czytam i piszę interaktywna nauka języka polskiego”. Prowadzący: mgr Małgorzata Brzozowska

2.W klasie II i III - „Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.”

„ŚWIAT WOKÓŁ NAS”

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody, dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz zdobywanie nowych wiadomości o roślinach i zwierzętach. Podczas zajęć przeprowadzane były liczne doświadczenia przyrodnicze, wykorzystywano filmy i gry dydaktyczne, analizowano wyniki i wyciągano wnioski, co pozwoliło uczniom zdobywać wiedzę przez zabawę. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Część zajęć prowadzona była w terenie, co umożliwiło bezpośrednią obserwację przyrody. Prowadzący: mgr Róża Golec, mgr Magdalena Olszenka

3.W klasie III - prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie

„GRY MATEMATYCZNO-LOGICZNE”

Zajęcia mają na celu przekazanie uczniom poszerzonej wiedzy i umiejętności, a także aktywizację najzdolniejszych uczniów i rozwijanie ich zainteresowań matematycznych. Uczniowie na zajęciach rozwiązywali zadania matematyczne o różnym stopniu trudności. Przeprowadzane były konkursy i rozgrywki, a uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności poprzez gry i zabawy. Dzieci korzystały z dostępnych pomocy dydaktycznych ( PUS – y, tangramy, karty matematyczne, itp. ) Zajęcia prowadzone były w formie pracy indywidualnej i grupowej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach, a efektem końcowym był konkurs matematyczny, w którym osiągnęli wysokie wyniki. Prowadzący: mgr Magdalena Olszenka

Opracowała: Małgorzata Brzozowska
ZSP w Rogowie Opolskim
Dziś jest 16 dzień roku.
Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza

Projekty Unijne w naszej szkole


„Akademia Przedszkolaka”
„Uczę się - aby być szczęśliwym”
"Wiedza+Kompetencje=Sukces"
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP”
"Przez więdzę i kulturę do rozwoju wsi"
"Szkoła Na Tak"
Pracownia komputerowa

Masz sugestie jak można ulepszyć tę stronę lub masz jakieś pytania!
Napisz do nas!!!

Informujemy że w roku szkolnym2011/2012 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał dzieciom rozpoczynającym naukę w naszej szkole wyprawki w skład, których wchodzi plecak oraz piórnik z całym wyposażeniem.

Przydatne strony

Kuratorium Opole
OKE
WODIP
MEN

   
autor mgr Agata Knysz